OM PBC-FÖRENINGEN

Föreningen bildades i september 2016, alla har vi PBC, alla i olika stadier. Med ett gemensamt mål att sprida kunskap, se hela vår vision nedan, och vara ett stöd för såväl nydiagnostiserade som andra som haft sjukdomen länge.

Styrelsen består av:

Renate Brucker – ordförande
Viveka Thalin – vice ordförande
Ingrid Almfeldt – ledamot
Sara Palmgren Lind – ledamot
Elisabeth Nilsson – ledamot

VÅR VISION

Vi har en enkel med tydlig vision – Att i antal bli starka och kunna påverka. Pbc-föreningen i Sverige ska tjäna till att:

  • Att sprida kunskap om PBC
  • Att främja kontakter mellan medlemmar
  • Att bevaka och sprida information om forskning och forskningsresultat om PBC
  • Att verka för samarbete med sjukvård, landsting och andra organ och intressegrupper som handlägger eller har beröring med frågor som berör situationen för drabbade av PBC.