Bli medlem i PBC-föreningen eller bli stödmedlem genom att skänka en gåva till vår ideella verksamhet. Vi är tacksamma för alla bidrag som kan hjälpa oss att driva arbetet med att nå andra drabbade. Som stödmedlem gör du en viktig skillnad för oss.

Bli medlem genom att sätta in 300 kr på vårt postgiro. vi uppmuntrar också vänner och bekanta att bli stödmedlem genom att skänka 200 kr till vår verksamhet.

Vårt postgironummer är 831522-8. Ange namn och epostadress i meddelandefältet. Vi bekräftar din insättning med ett epostmeddelande där vi kommer att efterfråga kompletterande uppgifter.